Home Waarom MaestroLIVE? Product Eigenschappen Bedrijfstakken Kosten Gratis Testen Over ons Contact Blog en Nieuws Ondersteuning Login Portaal +44 (0) 1223 459 830

Product Eigenschappen

MaestroLIVE werkt al 7 jaar bij en voor klanten en is uitgegroeid tot een veelzijdig en geavanceerd werkproces management hulpmiddel geschikt voor de mobiele omgeving.

Lees meer over de mogelijkheden en functies van MaestroLIVE...

Teams

In de regel is het vaak niet zo dat een enkele werkman een taak alleen kan voltooien. Werkteam voegt werkmannen samen tot een groep om taken uit te voeren. MaestroLIVE laat u werkmannen of werkteams selecteren om taken te kunnen voltooien afhankelijk van de taak typen.

Werkproces

In essentie regelt MaestroLIVE de werkprocessen. Een werkproces is, zoals de naam zegt, de som van alle activiteiten van een klus van begin tot eind. Het startpunt is als vastgesteld wordt dat een probleem opgelost moet worden, zoals bijvoorbeeld een gat in de weg. De klus is pas klaar als het gat gedicht is volgens voorschriften of richtlijnen. Een werkproces kan ook bestaan uit een serie van afspraken, leveringen of inspecties.

MaestroLIVE stelt u in staat om het werkproces digitaal vast te leggen wat past binnen uw organisatie. Als voorbeeld van een werkproces:

 • 1. Een burger ziet of ergert zich aan een of meerdere verzakte stoepstegels aan de Julianaweg en besluit dit te melden bij de gemeente.
 • 2. De melding komt per email of telefoon binnen en het werkproces begint.
 • 3. Het eerste wat MaestroLIVE doet, is het opzetten van een inspectietaak om te bevestigen dat de stoepstegels verzakt zijn, de exacte locatie op de Julianaweg en wat er nodig is om het probleem op te lossen zoals hoeveel zand en/of nieuwe stoepstegels er nodig zijn.
 • 4. Een inspecteur ontvangt op zijn handheld/tablet de taak om de inspectie uit te voeren van het gemeldde probleem aan de Julianaweg.
 • 5. De inspecteur voert de inspectie uit, voert zijn bevindingen in op het digitale formulier zoals opgegeven door MaestroLIVE op zijn handheld/tablet, zodat alle benodige informatie geordend ingevoerd is.
 • 6. MaestroLIVE weet nu wat er nodig is om de verzakte stoepstegels te herstellen: 1- stratenmaker, 1/2 kuub zand, 3 nieuwe stoepstegels, 4 afschermhekken en een trilplaat machine.
 • 7. MaestroLIVE creeërt automatisch een taak om de verzakte stoepstegels op te lossen, sluit het inspectierapport bij en de lijst van benodige materialen en ingeschatte manuren.
 • 8. De taak wordt dan gepland wanneer volgens het systeem de manuren en materialen beschikbaar zijn. Als de reparatie urgent is kan MaestroLIVE opgedragen worden dit werk vóór ander werk in te plannen.
 • 9. Zodra de werkplanning definitief gemaakt is, krijgt de ingeplande medewerker op zijn handhand/smartphone een bericht dat een nieuwe taak is ingepland.
 • 10. De medewerker haalt de benodige materialen op en gaat naar de Julianaweg locatie.
 • 11. De medewerker verhelpt het probleem en meldt met zijn handheld/smartphone aan MaestroLIVE dat het werk gedaan is.
 • 12. MaestroLIVE legt vast dat het werk afgerond is inclusief tijd en datum en eventueel een foto als bewijs.

Dit was een voorbeeld van een redelijk complex werkproces. Een simpelere manier is om een database te vullen met openstaanded taken en MaestroLIVE op te dragen de taken één voor één door te sturen aan de medewerkers totdat de database leeg is. Dit laatste voorbeeld is goed werkbaar in een organisatie waar een paar buitendienst medewerkers geleid worden door 1 medewerker die verantwoordelijk is voor de coördinatie.

MaestroLIVE stelt u in staat om complexe werkprocessen te managen inclusief budget management, asset/object management, plannen van honderden medewerkers, medewerker teams, middelen en gereedschappen en routeplanning. Elk afzonderlijk element van het MaestroLIVE werkproces managen wordt bondig hierna beschreven.

Taken

Taken dragen medewerkers op werk uit te voeren. Admin en management leden hebben de rechten om taken te creeëren en deze aan medewerkers toe te wijzen. MaestroLIVE kortweg laat managers taken aanmaken en de buitendienst medewerkers deze taken laten uitvoeren. Taken kunnen per geval apart aangemaakt worden of geselecteerd worden uit een lijst met vooraf ingevoerde repeterende taken. De laatst genoemde werkwijze is bijzonder efficient als de buitendienst regelmatig dezelfde taken uitvoert op wisselende locaties.

Defecten

Defecten zijn problemen die u geregeld tegenkomt. Als u wegonderhoud pleegt, zijn gaten in het wegdek een probleem dat u zeer regelmatig tegen komt. Een verstopte afwateringsput of een laaghangende tak van een boom zijn problemen die zich regelmatig aandienen in andere omstandigheden.

In Defecten hebt u de mogelijkheid te programmeren/plannen welke acties ondernomen moeten worden indien een bepaald defect is ontdekt. Het stelt u in staat om een procedure vast te leggen, volgens welke gewerkt dient te worden als een defect is ontdekt.

Als een probleem is gemeld, wordt een taak of meerdere taken geactiveerd om het probleem op te lossen.

Projecten

Projecten stelt u in staat om complexe werkprocessen, voorzien van vele taken en defecten, te managen. In een project kunnen meerdere taken gecombineerd worden om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Bijvoorbeeld kunt u een project hebben als "Nieuw wegdek aanbrengen op de Julianaweg". In dit project worden taken gebundeld als oude wegdek preparatie, verkeersomleiding, nieuw wegdek aanbrengen, belijning aabrengen en dergelijke. Projecten laat u makkelijk een grote groep werkzaamheden bundelen en geeft u tevens inzicht in de tijdsplanning en einddatum van het project.

Gebruikers

Elk systeem heeft gebruikers nodig. Gebruikers zijn uw buitendienst, kantoormedewerkers, management teams en samenwerkende partijen/bedrijven. Verschillende typen gebruikers hebben diverse bevoegdheden.

Gebruikers kunnen simpel worden aangemaakt of verwijdert in de MaestroLIVE dashboard. Elke gebruiker heeft een naam, gebruikersnaam, wachtwoord, emailadres en mobielnummer.

Werkman

Werkman is een specifiek type gebruiker. Werkmannen zijn gebruikers die in de buitendienst werken, in het veld taken afwerken en het werk uitvoeren. Gebruikers zijn werkman of niet en moeten worden geclassificeerd als u een nieuwe gebruiker aanmaakt.

Werkmannen hebben vastgestelde vaardigheden. MaestroLIVE gebruikt deze vaardigheden om te checken of gekwalificeerde werkmannen werken aan specifieke taken die een specifieke vaardigheid vereist.

De lijst met vaardigheden is zelf door u op te zetten in Instellingen en mogen de voor u passende omschrijvingen of kwalificaties bevatten als "Inspecteur wegveiligheid" of "TIG Lasser niveau 1".

Elke werkman is dus eigenlijk een set vaardigheden

Teams

In de regel is het vaak niet zo dat een enkele werkman een taak alleen kan voltooien. Werkteam voegt werkmannen samen tot een groep om taken uit te voeren. MaestroLIVE laat u werkmannen of werkteams selecteren om taken te kunnen voltooien afhankelijk van de taak typen.

Planner

Onze taken, defecten, werkmannen en werkteams kunnen allemaal gepland worden en in één oogopslag zichtbaar gemaakt worden in de kalender.

MaestroLIVE agendeert automatisch gebaseerd op de prioriteit en de volgorde van werk die u ingevoerd hebt. MaestroLIVE agendeert het werk, mensen en middelen totdat de taken volbracht zijn.

Repeterende taken

In het geval dat u een onderhoudsschema heeft of op een reguliere basis repeterende taken, dan kan MaestroLIVE deze herhaling automatisch inplannen. Repeterende taken kunnen vrij eenvoudig per uur, dagelijks of wekelijks of welke herhaling u ook nodig heeft door u worden ingesteld.

TOC

De TOC module kijkt naar uw werkproces van de andere kant. In plaats van het managen van taken totdat deze voltooid zijn, helpt TOC u indien u onverhoopt in de situatie komt dat, voor welke reden dan ook, de werkman of werkteam taken niet kunt voltooien.

Speciaal en in de eerste plaats ingesteld voor de bouw, stelt TOC de gebruikers in staat een blokkage/verhindering met een geldige reden te raporteren. Bijvoorbeeld als een metselaar een buitenmuur metselt en halverwege de betonmolen defect raakt, waardoor hij geen cement meer kan maken. De metselaar geeft aan dat het werkproces stokt door aan te geven op z'n handheld/smartphone dat de betonmolen defect is. De melding wordt direct doorgestuurd naar z'n opzichter/afdelingsmanager/directie.

De escalatie schaalt op tot het niveau waarop iemand gevonden wordt die verantwoording neemt voor de onstane situatie, met een oplossing komt en het werkproces weer op gang brengt. In dit voorbeeld, zal de opzichter of voorman het probleem voorleggen aan de projectmanager, die dan direct gaat zorgen voor een vervangende betonmolen.

Rapport

De informatiestroom is net zo belangrijk als het onderhanden werk en ondersteund met de juiste informatie bij de hand de voltooiing van het werk.

MaestroLIVE biedt een aantal oplossingen om informatie te verzamelen en dit op tijd door te sturen aan de belanghebbenden.

Formulieren

Op uw maat te maken formulieren stellen u in staat de benodigde/vereiste informatie te verzamelen. Eenmaal opgezet/ingesteld, kunnen de formulieren de gebruikers leiden de informatie te completeren. Door de formulieren te maken, krijgt u consequente informatie en kunt u de vergaarde informatie gestandariseerd verwerken. Dat maakt het verwerken van de informatie een stuk simpeler.

Documenten

Zodra taken bijns voltooid zijn, heeft u mogelijk enige documenten nodig die beschikbaar moeten zijn voor de gebruikers of tijdens het afronden van de taak.

MaestroLIVE geeft u de mogelijkheid dit gemakkelijk te organiseren. Met vooraf geselecteerde taaktypen, kan MaestroLIVE de relevante veiligheids- of instructiedocumenten aan de werkman laten zien en laten afvinken. MeastroLIVE kan ook documenten sturen of op het scherm laten zien, die verplicht ingevuld moeten worden bij de beindiging van het werk of de taak.

Repeterende formulieren

Gedurende projecten moeten sommige formulieren meerdere keren worden ingevuld. Als voorbeeld kunt een veiligheidsvoorschriftenformulier of een dagelijkse bouwplaats- of gevaarlijke werkplekinspectie nemen.

MaestroLIVE stelt u in staat om de verplichte repeterende formulieren zo in te stellen dat deze aangeboden en dwingend ingevuld worden door de medewerkers.

Bedrijfs CRM

In uw organisatie heeft u wellicht de behoeft aan een bedrijfsadressen database. Taken kunnen op deze manier gerelateerd worden aan bedrijven en het vestigingsadres.

Inspectie rondes

MaestroLIVE maakt het maken en voltooien van inspectie rondes makkelijk. Inspectie afspraken kunnen als taken aangemaakt worden en op deze manier geagendeerd worden. Als de inspectie bij een bepaald bedrijf moet plaats vinden, kan de inspectietaak worden gelinked aan het bedrijfsadres in de Bedrijfs CRM module.

MC3

MC3 is een "Burgermelding Management Systeem" dat direct gekoppelt is aan uw werkproces en reduceert de responsetijd van gerapporteerde defecten als deze gefixt zijn. De melding die binnenkomt via de telefoon of email landen direct in MC3 als melding van een burger, bedrijf of klant.

Werkplanners kunnen dan simpelweg deze melding wijzigen en als taak inzetten.

ZappApp

ZappApp is een verlenging van MC3 die u in staat stelt om bijvoorbeeld burgers te melden wat de status is van hun melding die ze via hun smartphone hebben doorgegeven. De melding wordt via de App ingegeven en direct in MaestroLIVE aangemaakt onder vermelding van naam/emailadres, datum en tijd van melding.

Planners zetten deze melding om in taken. Deze extra slag voorkomt systeem-misbruik. Als de taak van status verandert en voltooiing in zicht komt, meldt ZappApp de update aan degene die het defect gemeld heeft.

Kaarten

Taken, gebruikers en objecten kunnen allemaal op de kaart in beeld gebracht worden door MaestroLIVE. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een gedetailleerde kaartapplicatie die exact in beeld brengt waar zich het een en ander bevind.

Realtime

Gebruikers zijn actief en in beweging gedurende de werkdag en hun status en locatie verandert voortdurend. MaestroLIVE houdt alle updates in realtime bij en laat u alles met grote nauwkerigheid op de kaart en qua werkstatus zien.

Object positie

MaestroLIVE's object positiebepaling stelt u in staat om nauwkeurig de positie van duizenden vaste objecten vast te leggen. MaestroLIVE laat u niet alleen de positei op de kaart van de objecten/assets zien maar stelt u ook in staat realtime de conditie en onderhoudsniveau hiervan vast te leggen of in te zien.

Hulpmiddelen

Taken en projecten hebben hulpmiddelen nodig om voltooid te worden. Hulpmiddelen in de vorm van materialen, vervoersmiddelen of gereedschap zijn nodig. MaestroLIVE managed deze hulpmiddelen en u wijst ze gemakkelijk toe aan taken, werkmannen en/of -teams.

Hulpmiddel type

Elk hulpmiddel is voor uw systeem uniek. Voer al uw hulpmiddel typen in met hun specifieke waarden en karakteristieken.

Kosten hulpmiddelen

Elk hulpmiddel kan zodanig ingevoerd worden dat elke keer dat het gebruikt wordt hiervoor kosten opgevoerd worden. U kunt de kosten voor elk hulpmiddel type apart invoeren.

Budget maken

MaestroLIVE's budget module geeft u inzicht, laat u kosten managen en maakt een kostenplaatje van uw werkzaamheden. Elke taak brengt kosten met zich mee in termen van werktijd en benodigde hulpmiddelen. Door bij elk van deze de geldwaarde per eenheid in te voeren, rekent MaestroLIVE op voorhand geoffreerde- en realtime het verbruikte budget voor u uit! U weet precies wat uw financieële positie is per taak of project.

Uitgavenbeheer

Eenmaal de kosten ingevoerd van gebruikers en hulpmiddelen, zal MaestroLIVE de kosten per taak uitrekenen. U kunt ook aangeven tot welke limiet de kosten mogen oplopen. Zodra de kosten een bepaalde limiet bereiken zal MaestroLIVE een autorisatie verlangen van de hiervoor bevoegde gebruiker, voordat het werk verder kan en de taak afgerond kan worden.

Werk inschatten

Om een goede offerte te maken voor de taak of het project, wilt u weten hoeveel de kosten zullen zijn. MaestroLIVE kan u een schatting leveren op basis van de ingevoerde kosten voor manuren en hulpmiddelen.

Zo kunt makkelijk en snel een kostenraming krijgen voor een complex project.

Forecast

Evenals het werk inschatten, kan MaestroLIVE inzicht geven in de kosten voor uw bedrijf met betrekking tot de geplande taken in de toekomst en berekend het totaal.

Derde partij

Het werk door 3e partijen aan uw bedrijf kunnen net zo makkelijk gemanaged worden als onderdeel in het werkproces door MaestroLIVE. Gebruikers bij externe partijen kunnen ook taken ontvangen zoals andere gebruikers, maar het systeem zal de responsetijden checken.

Het stelt u in staat om op een efficiente manier het voltooien van werk door 3e partijen te meten naar de overeengekomen/geldende afspraken.

Analyses

Elke actie die MaestroLIVE verwerkt wordt vastgelegd in gedetailleerde analyses en inzicht in uw bedrijf. Admin en gebruikers op management niveau zijn in staat om zelf rapporten te genereren.

Zo kunt u denken aan een wekelijkse rapportage van de voltooide taken van de afgelopen week.

Eigen rapporten

Analyse rapporten kunt u zelf opstellen en u kunt voor alles een rapport maken door gebruik te maken van de opgeslagen gegevens in MaestroLIVE. Admin en gebruikers op management niveau kunnen enkele- of meerdere gevensregels selecteren om een rapport te maken. U kunt bijvoorbeeld een rapport maken over de voltooide taken ten opzichte van de deadlines over de afgelopen maand.

Smartz

Smartz boost MaestroLIVE's rapport functie. Smartz is een bedrijfsinformatie analyse module die u de mogelijkheid biedt uw informatie te doorgronden en erover te rapporteren.

ROI

Door Rapporten en Smartz te gebruiken, ziet u de toegevoegde waarde van MaestroLIVE in uw bedrijf en toont het de waarde/terugverdienen van de investering aan.

Maatwerk

MaestroLIVE past zich aan en is flexibel. Als u uw MaestroLIVE domein op zet, maken uw keuzes en input het tot uw eigen unieke systeem met de geruststellende wetenschap dat de basis functionaliteit veilig en betrouwbaar is.

Met uw individuele instellingen, formulier sjablonen, hulpmiddelen, gebruikers en dergelijke zorgt u voor het creeëren van uw maatwerk systeem.

API

We bieden u de mogelijkheid om met een compleet gedocumenteerde API uw ontwikkelaars gegevens van andere applicaties op te laten nemen of MaestroLIVE gegevens uit te wisselen. Neemt u alstublieft contact met ons op, voor meer informatie hierover.

Ontwikkeling

MaestroLIVE zoals standaard door ons aangeboden via de online portal, is geschikt voor verregaand maatwerk. Als u vaststelt dat u een bepaalde functionaliteit mist en toch verder alles goed vindt in de standaard applicatie, neemt u dan alstublieft contact met ons op om uw specifieke wens in te laten passen door ons software ontwikkel team.

Start met MaestroLIVE in een paar seconden en zet uw werkprocessen op in een paar minuten!

Bekijk hoe compleet MaestroLIVE werkelijk is door onze compleet omvattende, 30 dagen gratis test te gebruiken. Zet een domein op in een paar secondes en krijg toegang tot een wereld vol support en duidelijke voorbeelden.

Langer nodig dan 30 dagen? Contact het team en we organiseren dit!

Geen betaling info nodig.

de Bouw

Om geautomatiseerd vertragingen in het werkproces te voorkomen, gebruikt u MaestroLIVE om de voortgang te versnellen en te waarborgen waardoor u geld bespaart.

Winkelcentra

Plan uw onderhoudsschema, reageer snel op urgente zaken en bewaak consequent de opening- en afsluitroutines.

Wijkbeheer

Coördineer straatvegen en onderhoud zodat de leefbaarheid in de buurt verhoogd wordt en sta bewoners toe direct problemen te rapporteren in het werk/schoonmaakschema.

Wegonderhoud

Plan werk, middelen en materialen voor uw onderhoudsprojecten aan de wegen. Gebruik object management tools voor onderhoud van straatverlichting en verkeersborden.

Openbare ruimten & parken

Voorkom miscommunicatie en onduidelijkheden tussen managers en buitendienst. MaestroLIVE biedt een overzichtelijke oplossing om taken te coordineren.

Plaatselijk bestuur

Integreer naadloos het werk uitgevoerd door een 3e partij en gebruik MaestroLIVE om efficient de SLA tijden te meten.

Latest News

An update on functionality developments for the MaestroLIVE platform.

Read

This module we are particularly excited about. Think Microsoft Project, but embedded in MaestroLIVE.

Read

Blog

MobileWorks is continuously striving to improve the usability and functionality of MaestroLIVE, the latest changes are to the filter panel, multi select and actions.

Read

A guide to calculating the true cost benefit of using MaestroLIVE with some surprisingly good results...

Read

This new feature allows you to record and monitor contact related activity for building up a rich record of how you are interacting with the people in your CRM.

Read

Here are few interesting notes about BIDs starting with a little history, a high street review in the UK and some comments on the internet.

Read