Home Waarom MaestroLIVE? Product Eigenschappen Bedrijfstakken Kosten Gratis Testen Over ons Contact Blog en Nieuws Ondersteuning Login Portaal +44 (0) 1223 459 830

Bedrijfstakken

MaestroLIVE heeft waardevolle Apps die geschikt zijn in vele bedrijfsvormen en -grootes voor verscheidene bedrijfstakken.

Van grootschalig snelweg onderhoud tot natuurparken, MaestroLIVE werkproces management is gemakkelijk op maat te maken voor u. Klik op een specifieke bedrijfstak hieronder en zie hoe MaestroLIVE in uw werkproces kan werken.

Start met MaestroLIVE in een paar seconden en zet uw werkprocessen op in een paar minuten!

Infrastructuur

Het bouwen en onderhouden van infrastructuur projecten doet een beroep op de volle omvang en kracht van MaestroLIVE. De basis processen managen de dagelijkse bedrijvigheid en buitendienst medewerkers die actief zijn buiten de deur, terwijl MaestroLIVE's planner en budget onschatbare tijdswinst en kostencontrole opleveren.

Voor kostbare, complexe projecten kan MaestroLIVE alles voor u helpen organiseren; van het storten van beton tot de projectkosten voor de lange termijn.

Wegwerken

Weginspecties, onderhoud en reparatie zijn de focusgebieden van locale overheden verantwoordelijk voor wegonderhoud. Veiligheid van de wegwerker en verkeer zijn ook super belangrijk. MaestroLIVE wordt momenteel ingezet bij grote wegonderhoudscontracten in het Verenigd Koninkrijk.

Weginspecties worden georganiseerd in MaestroLIVE werkproces. Een taak is aangemaakt voor elke inspectierit en de op maat te maken formulieren worden gebruikt om de uitkomsten van de inspectierit te verzamelen. Vooraf ingevoerde gegevens of repeterende gebreken zijn snel te selecteren in MaestroLIVE om zoveel mogelijk efficient de inspectierit te ondersteunen. Ingevoerde inspectiegegevens worden verzameld in een consequente vorm, wat later verzamelen en bundelen makkelijk maakt en een eenduidig inzicht geeft in historische data.

Geplande projecten wegonderhoud kunnen vooraf gepland en gebudgeteerd worden. Met behulp van MaestroLIVE's beheer kunt u effectief alle materialen, hulpmiddelen en werkers in het project coördineren en vinger aan de pols houden bij de vele individuele taken die bij elkaar het totale onderhoudsproject vormen.

Planner is in het bijzonder efficient in het managen van onderhoudsprojecten terwijl het systeem voor u voor vele maanden in de toekomst werk kan bevatten. Op elk willekeurig moment kunt u op deze manier accuraat aangeven wanneer een project klaar zal zijn en een volgend project zal starten, wat vertrouwen schept bij alle belanghebbenden.

Veiligheidsvoorschriften en procedures worden ook ondersteund door MaestroLIVE. Daar waar documentatie zoals risico analyses zijn vereist, kan MaestroLIVE deze documenten, indien noodzakelijk, direct tonen aan de betrokken buitendienst medewerkers. Keer op keer dezelfde documenten en taakgerichte documenten helpen de automatische gegevensverwerking zodat de correcte gegevensinvoer kan worden gedaan door de juiste mensen op de juiste plaats. Elke keer weer.

Luchthavens

Luchthavens zijn enorme omgevingen met strikt beleid en procedures om veiligheid en zekerheid te waarborgen voor iedereen die aanwezig is. MaestroLIVE werkmanagement werkt comfortabel met mobiele medewerkers en werkmanagement in afgeschermde omgevingen.

Voor teams werkzaam in de luchthavengebouwen is MaestroLIVE een effectieve en gemakkelijke manier om de toebedeelde taken te managen en te rapporteren als voltooid. Van terminal schoonmaakwerkzaamheden tot mobiele passagier hulpassistenten, u kunt de geautomatiseerde werkproces management eigenschappen gebruiken om reistijd, administratie te optimaliseren en tijdverlies door miscommunicatie te voorkomen. Buiten het luchthavengebouw, op het platform, levert MaestroLIVE dezelfde effectieve werkmanagement eigenschappen via smartphone of tablets en verzorgt informatie en documenten aan de juiste medewerkers op de juiste tijd.

Inspecties en onderhoud van gebouwen, asfalt en apparaten worden gemakkelijk gemanaged door MaestroLIVE. Er zijn veel objecten bevestigd op het vliegveld die een regulier gepland onderhoud nodig hebben. MaestroLIVE planner stelt u in staat om vooruit te plannen door het onderhoud voor maanden en jaren vast te leggen. Zodra projecten zijn opgeleverd, zijn budgetten en oplevertermijnen effectief gemanaged en kostenramingen voor de toekomst nauwkeuriger te maken op basis van de opgeslagen historie.

Spoorwegen

MaestroLIVE biedt veel mogelijkheden voor het onderhoud van het spoor. Met name de focus van het systeem op inspecties, veiligheidsdocumentatie en de noodzaak dat managers en spoornetwerk controleurs volledig geinformeerd zijn en zicht hebben waar de spoorwerkers op het netwerk aan het werk zijn op elk willekeurig moment.

Door gebruik te maken van smartphones met GPS functie, laat MaestroLIVE realtime op de kaart zien waar de spoorwerkers zich op het spoor bevinden. Waar ze zich ook bevinden op het spoornetwerk, MaestroLIVE laat het u zien. De kaartservice wordt ook gebruikt om de locatie van onderhoudsobjecten en dergelijk weer te geven inclusief de specifieke kenmerken en eigenschappen. Signaallampen, bruggen, tunnel ingangen, hekwerken, verlichting in welke vorm dan ook kan allemaal individueel gekenmerkt en gecategoriseerd worden in MaestroLIVE en elk kan zijn eigen onderhoudsplan/schema hebben.

Zodra u uw mobiele werkers heeft voorzien van gepland werk met taken, bouwt MaestroLIVE een historie op van alle activiteiten en stelt deze als referentiepunten beschikbaar voor de toekomst. Elk stukje spoor of schakelkast wordt zo voorzien van een gedetailleerd rapport van inspecties, bevindingen, onderhoudshandelingen en reparaties in het verleden als al gepland onderhoud voor de toekomst.

Veiligheidsvoorschriften voor elke mobiele spoorwerker, zelfs terwjl hij aan het werk is ergens aan het spoor. Als de buitendienst of een team medewerkers taken zijn toebedeeld, kan/zal MaestroLIVE per taak of medewerker van de juiste documenten voorzien zodat op een veilige manier het werk uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld risico-analyses, veiligheidsvoorschriften, checklijsten en zelfs bedradingsschema's gerelateerd aan bepaalde objecten en apparaten. De automatisering van deze informatiestroom levert een enorme efficientie op, maar nog belangrijker, levert ook de zekerheid dat veiligheid en juiste informatie aan de juiste mensen leidt tot een veiligere uitvoering van werk.

De Bouw

Met TOC biedt MaestroLIVE de bouw een specifieke krachtige module. Voor al het onderhanden werk biedt MaestroLIVE oplossingen om alles goed te managen voor taken en werkers om zodoende een efficiente, optimale bezetting en productiviteit te realiseren. TOC komt in actie als dingen fout gaan.

TOC laat medewerkers werkonderbrekingen melden die het werkproces stoppen met de reden van de stop. Bijvoorbeeld meldt de metselaar via zijn smartphone, dat hij de buitenmuur niet kan afmaken omdat de betonmolen defect is. Deze melding wordt direct doorgestuurd naar de opzichter en projectleider.

De alarm oplossing die de hele hierarchie afdekt, maakt het simpel om de juiste mensen met mandaat zo snel mogelijk in te schakelen als een werkstop zich voordoet. De verantwoordelijke manager ontvangt direct een push-melding op zijn smartphone en is realime op de hoogte. De melder van de stop, is in staat om ook commentaar en foto's aan de melding toe te voegen, om zijn voorman/manager zo volledig mogelijk in te lichten. De voorman/manager kan op basis hiervan een conclusie trekken en tot adequate actie overgaan. Als de oplossing ter plaatse op te lossen is, wordt dat uitgevoerd. Zo niet dan is er de mogelijkheid het probleem door te schuiven, voorzien van verder commentaar, naar de eerstvolgende manager en zonodig naar de managementtop.

TOC werk efficient voor kleine verstoringen en ook voor grote dilemma's. Alarmmeldingen kunnen opgeschaald worden tot directieniveau, bestuursleden of eigenaren zodat de bouwstop opgeheven wordt.

Speciaal voor huizenbouwers is MaestroLIVE's TOC binnen de bouwwereld in staat om LEAN te ondersteunen, door realtime meldingen door te sturen waardoor werkondrbrekingen tot een minimum beperkt worden en de werkvoortgang leidt tot een super terugverdienmodel.

Bewegwijzering

Wegen, trotoirs, parken of bewegwijzering binnen gebouwen kan lastig zijn om status van bij te houden of te onderhouden. MaestroLIVE object positiebepaling levert op een makkelijke manier voor het opbouwen van een volledig bestand van objecten in het veld en hun individuele specificaties.

Plan op eenvoudige wijze repeterend onderhoud en indien een urgent te verhelpen storing zich voordoet, weet direct de exacte locatie en status van een object .

Telecommunicatie

MaestroLIVE's werkproces is uitermate geschikt om gepland onderhoud te managen van telecommunicatienetwerk hardware in het veld. Voor monteurs of montageteams kan werk gepland worden en doorgestuurd worden aan de monteurs via hun smartphone voorzien van locatie-/positie informatie van de volgende klus.

Planner en budget modules geven een duidelijk beeld van gepland werk voor de komende maanden of zelfs jaren inclusief kostenramingen.

Energie

In de energie sector komen steeds meer te renoveren stroomstations en -kasten in beeld, die een meer divers en verspreide infrastructuur opleveren. Als onderhoud- en nieuwbouwteams steeds verder door het land trekken om diverse locaties te bezoeken, wordt de noodzaak van buitendenst management duidelijker.

Effectief managen van werkzaamheden van individuele of teams van monteurs die een zonnepanelenveld, hydro centrale of windturbine bezoeken voor noodzakelijk onderhoud of reparaties wordt steeds gebruikelijker. Het bijhouden van de status van deze installaties, registratie van de ingebruik zijnde hardware, inspectie- en onderhoudsrapporten vereisen een optimale registratie en inzage zoals MaestroLIVE dat kan bieden.

Commercie

Winkelgebieden en grote winkelcentra hebben in toenemende mate behoefte aan intensief management om aan de groeiende behoeften en eisen van consumenten te voldoen. MaestroLIVE heeft zich in ruime mate bewezen bij inzet van winkelgebiedsrenovatie (BIDs: Business Improvement Districts) en winkelcentra in Engeland, door een optimale productiviteit en efficientie te leveren op het gebied van schoonmaak, onderhoud en klantenservice.

MaestroLIVE wordt ingezet om op simpele wijze het werkproces te organiseren van rapportage, werkzaamheden en opleveringen voor kleine of middelgrote werkteams. Klussen als standaard schoonmaakwerk, onderhoudswerkzaamheden of inspectierondes kunnen ingepland worden als eenmalige- of repeterende klus. Medewerkers in het winkegebied ontvangen op hun smartphone de uit te voeren taak en melden deze via hun smartphone ook weer af zodra ze klaar zijn. MaestroLIVE slaat alle gegevens vanaf de start tot gereedmelden op om in de toekomst hiervan een rapport te maken en een voorgestelde tijd te berekenen hoelang een bepaalde klus gemiddeld nodig heeft. Van alle schoonmaak- en onderhoudstaken wordt zo een gedetailleerde historie opgebouwd die van onschatbare waarde kan zijn voor de toekomst.

Urgentere taken of klussen kunnen ook verdeeld en gereedgemeld worden binnen MaestroLIVE werkproces. Elke medewerker, schoonmaker of manager, kunnen een overvolle vuilnisbak of kapotte lamp melden bijvoorbeeld. Door de MaestroLIVE App te gebruiken op hun smartphone, melden ze dit, maken een foto en geven de locatie door en wordt deze direct opgeslagen in het systeem. Een planner of manager kan dan de klus uitzetten aan een medewerker die het beste de klus kan klaren. Dit gebeurt allemaal realtime en zonder dat iemand rond hoeft te lopen of zijn werkplek in de winkel hoeft te verlaten. Dit levert een hoge efficientie en toegenomen productiviteit op.

Winkelgebied-renovatieprojekten

In het Verenigd Koninkrijk worden dit BID's genoemd (=Business Improvement Districts). BID's zijn de oorsprong van het idee achter MaestroLIVE's onstaan en sinds 15 jaar worden continue de renovatieprojecten ondersteund.

Een eenvoudig werkproces stelt buurtbeheerteams in staat om activiteiten als burenhulp, samenwerken met lokale detailhandel en buurtschoonmaakteams effectief te managen.

Buurtbeheerteams zijn er altijd trots op om waar voor hun uitgegeven geld te vinden en dat is maar goed ook. MaestroLIVE helpt u om de inzet/activiteit van uw buurtbeheerteam zichtbaar te maken met behulp van rapporten en analyses op basis van het gestroomlijnde werkproces.

Om bij te dragen aan het positieve gevoel en betrokkenheid van de buurtbeheerers, levert MaestroLIVE een eenvoudig klachtenformulier aan wat iedere buurtbeheerder kan invullen. Als bijvoorbeeld een buurtbeheerder een verzakt trottoir ziet of een door vandalen kapot gemaakte vuilnisbak, kunnen ze het formulier via internet invullen met alle relevante details en dit direct insturen.

Winkelcentra

Opening- en sluitingroutines, onderhoud- en schoonmaakplanning kunnen sterk verbeterd worden met hulp van de inzet van MaestroLIVE. Zodra u opening- en sluitingroutines heeft ingevoerd en de focus nu alleen ligt op het juist uitvoeren, helpt MaestroLIVE ook de inspectie door de manager gemakkelijk vast te leggen. Het is ook mogelijk een overzicht uit MaestroLIVE te krijgen met de vastgelegde routines en tijden voor rapportage.

Bijvoorbeeld omvat de sluitingroutine een volledge inspectie van het winkelcentrum om rondhangende consumenten en winkelpersoneel verzoeken het gebouw te verlaten, checken op vandalisme of vergeten reclame displays en het in gang zetten van de schoonmaakronde. Een werkproces managed het verdelen van de taken aan de mobiele medewerkers die verantwoordelijk zijn om de taken uit te voeren. Zodra de opgedragen taak is uitgevoerd, hoeft de medewerker dit alleen maar aan te geven via de smartphone. MaestroLIVE legt datum en tijdstip vast waarop de taak, inspectie- of schoonmaakronde is voltooid.

Managers kunnen op afstand het werk volgen en zien hoelang nodig was om een taak uit te voeren en zelfs de taak zo programmeren dat er als bewijs een foto voor en na het uitvoeren van de taak wordt gemaakt. De "taak gereed" knop in MaestroLIVE is duidelijk en simpel te bedienen net zoals de fotocamera knop. De foto wordt bewaard in het bestand net als de tijd en datum stempel. Dit consequent uitvoeren betaald zich op termijn uit.

Het managen van het werkproces zal een productiviteitsstijging opleveren van de ingezette onderhoud- en schoonmaakteams. MaestroLIVE biedt veiligheid door consequent routines uit te voeren, dit vast te leggen en daarmee overtuigend bewijsmateriaal te leveren dat het werk volgens vastomlijnde regels verloopt. Een goede hulp bijvoorbeeld is in het geval er ingebroken wordt, er overtuigend aangetoond wordt wanneer de deuren werden gesloten en zo onweerlegbaar bewijs geleverd wordt aan de verzekeringsmaatschappij.

Gemeenten

MaestroLIVE past heel goed in en sluit prima aan bij eco-systemen van de gemeenten. De vorm van diensten geleverd door gemeenten en provincieën lenen zich bij uitstek om gemanaged te worden door MaestroLIVE. In de huidige tijd van kostenreductie en bezuinigen levert MaestroLIVE de mogelijkheid om productiviteit te verhogen en processen efficienter te maken. Of het nu gaat om groenvoorzieningonderhoud te plannen of door de gemeente beheerde sociale projecten, MaestroLIVE biedt hulp.

Groenonderhoud

Met name in plattelands gemeenten maar ook in steden zijn er vele kilometers aan wegen en infrastructuur die zij onder hun beheer hebben en waar de burger gebruik van maakt. Letterlijk honderden waterafvoerputten hebben op een gegeven moment onderhoud nodig. De taken van de gemeentewerker te managen is door MaestroLIVE gemakkelijk gemaakt.

Allereerst legt u vast welke straten en locaties de gemeentewerkers aan mogen werken. Ten tweede legt u vast welke typen werk de gemeentewerkers uitvoeren en als laatste hoe vaak en in welke regelmaat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en leggen dat vast in MaestroLIVE.

Repeterende taken kunnen zo verschijden qua ritme zijn zoals om het jaar. Elke 2 jaar een bermsloot dreggen bijvoorbeeld legt u vast in MaestroLIVE en het wordt automatisch zo ingepland. In het verleden dit soort herhalende taken met lange tussentijden bij te houden en in te plannen is door MaestroLIVE in te zetten goed geregeld.

Vaak wordt door burgers gesignaleerd dat er ergens buiten of binnen de bebouwde kom van de gemeente een probleem zich voordoet. Door ZappApp te gebruiken kunnen burgers het probleem, voorzien van foto en GPS locatie, direct met hun smartphone melden. Als het probleem opgelost kan worden door de gemeentewerken, kan de taak direct worden ingepland in de route van de dag. Als het probleem door een 3e partij opgelost moet worden, is dit met behulp van MaestroLIVE makkelijk doorgegeven.

Recht van overpad

Gemeenten die de zorg hebben over de staat en het onderhoud van vele kilometers trottoir, hebben een uitdaging. MaestroLIVE's kaart- en objectbeheer modulen laat op een eenvoudige en effectieve beheer toe van elke locatie en staat van onderhoud van elke meter trottoir.

Inspecteurs die het trottoir geregeld nakijken en straatvegers die hun ronden langs de trottoirs maken kunnen eenvoudig MaestroLIVE gebruiken om hun werk logisch te managen. Niet alleen daarom maar MaestroLIVE biedt ook de mogelijkheid uitvoerig onderzoek en inspectie te managen met behulp van op maat te maken formulieren. Dit stelt u in staat om digitale formulieren zelf samen te stellen voor de trottoir-inspectierondes, worden ingevuld terwijl de inspecteur de ronde doet en realtime worden doorgestuurd zodra de ronde beeindigd is.

Mocht het zo zijn dat er even geen GSM-verbinding is, dan slaat MaestroLIVE tijdelijk de gegevens op. Zodra er weer verbinding is, treed geavanceerde synchronisatie op en wordt alle data nauwkeurig uitgewisseld met de server.

Onderhoud van gras, heggen en bomen

In het Verenigd Koninkrijk is er bij benadering 450.000km aan heggen langs wegen aanwezig en het snoeien en onderhoud is geen peuleschil. In Nederland wordt het onderhoud in kleinere stukken verdeeld en beheerd.

Zet MaestroLIVE in om deze seizoensgebonden taken efficient voor u te managen. Op de kaart zijn de stroken met de muis aan te geven en op te knippen in taken, zodat degene die snoeit de taak of taken makkelijk gereed kan melden. Op basis van de opgeslagen gegevens kunt u analyseren/evalueren of u tevreden bent over de bezetting versus het werk en of alles binnen budget verlopen is. bent u niet tevreden, dan leveren de gegevens voldoende aandachtspunten op om strakker te plannen. Bent u tevreden met de balans tussen bezetting, kosten en aangeboden werk dan kunt mbv vastgelegde instellingen er een jaarlijks repeterend proces van maken tot ver in de toekomst.

Parken

Onderhoud, beplanting en opruimen van stormschade of vandalisme vormen tezamen een behoorlijke project. Vergemakkelijk het plannen en opleveren door MaestroLIVE mobiel werkproces management in te zetten.

Onderhoudsplannen worden vergemakkelijkt, repeterende inspecties en taken zijn de kernfuncties in MaestroLIVE en stellen u in staat om simpele of complexe werktaken te maken en deze te verdelen over de buitendienst. Repeterende taken laten regelmatig grasmaaien en noodzakelijk onderhoud niet versloffen.

Voor beplanten, zetten van bollen en winterklaar maken van bloembedden helpt MaestroLIVE u de verschillende taken en processen gemakkelijk bijhouden en uitzetten bij laaggeschoolde medewerkers. Het aanleveren van foto's en documenten bij elke taak als ondersteuning is gemakkelijk te regelen. MaestroLIVE laat u simpel weekelijkse taken aanmaken om gedurende een periode van 6 weken trompetnarcisbollen te planten. De bijgeleverde foto's en documenten helpen de medewerkers om de bollen met de pootschep in de juiste stand, op de juiste diepte te poten.

Huisvesting

Inspecties en onderhoud van woningbouwhuizen houdt nooit op. Veiligheid rondom gas, electra en de toestand van de woning vereisen inspecties en rapportage wat in MaestroLIVE als taak uitgezet wordt bij buitendienstmedewerkers en zichtbaar worden op hun smartphone. De data wordt centraal opgeslagen in MaestroLIVE en staat toe gegevens en informatie snel en overzichtelijk beschikbaar te maken.

Met onderhoudsschema's wordt effectief door MaestroLIVE omgegaan door ze als repeterende taken in te voeren of om defecten/problemen in te voeren tijdens een woninginspectie. Een medewerker of inspecteur bezoekt elke woning om te checken of er vochtproblemen zijn, losse dakpannen of schade aan muren. Zodra een defect/probleem wordt vastgesteld, kan dit gemakkelijk worden ingevoerd op de smartphone. MaestroLIVE zet direct een werkpoces in gang om het defect/probleem op te lossen. Dit werk hetzelfde als een huurder u een defect/probleem meldt.

Recreatie

MaestroLIVE heeft modules voor elke omgeving waarbij de uitvoering van taken over een middelgroot tot groot gebied worden uitgevoerd door medewerkers in het veld. Het recreatiegebied verzorgen en onderhoud aan paden kan makkelijk door MaestroLIVE beheerd en comunicatie op basis van realtime informatie en data uitwisseling efficient verzorgd worden.

Vakantiepark

Houdt makkelijk grip op repeterende taken, zet direct acties uit op basis van klachten van parkbezoekers en gasten en zorg daarmee voor een onvergetelijk verblijf. Repeterende taken als verven, ramen wassen en maaien kunnen met gemak ingevoerd worden in MaestroLIVE en zo vaak als nodig herhaald en automatisch ingepland worden. De taken verschijnen op de smartphone van elke medewerker. Deze lichtvoetige benadering zorgt er voor dat uw vakantiepark er zeer verzorgd uit ziet.

Als u caravans, tenten of huisjes verhuurt kan MaestroLIVE de schoonmaakplanning bijhouden. Elke acommodatie kan als schoonmaaktaak worden ingevoerd. Op de dag van vertrek, wordt automatisch de nieuwe schoonmaaktaak ingepland. Met behulp van het realtime verwerken van informatie, kunt u zien welke accomodatie als schoongemaakt is door medewerkers en de nieuwe gast toewijzen aan de schone accomodatie. MaestroLIVE houdt status bij van de taken als taak gereed, taak in uitvoering en taak nog niet gestart.

Golfbaan

Gelijk aan vakantieparken, maakt MaestroLIVE het makkelijk om routine in onderhoudswerkzaamheden vast te houden en de golfban in perfecte conditie te hebben. Wekelijks de greens maaien kan in een schema worden gezet voor de hele zomer en meldt de terreinknecht wanneer en weer gemaaid moet worden op zijn smartphone.

Organiseer het onderhoud aan de bunkers, club gebouw, voetpaden en wegen en dergelijke met gemak met inzet van MaestroLIVE.

Natuurgebieden

Natuurgebrieben zijn over het algemeen behoorlijk groot. MaestroLIVE maakt het voor beheerders makkelijk om contact en zich te houden op het welbevinden van mobiele/veld medewerkers. Als bijvoorbeeld een veldwerker uitleg of toelichting wil over een taak, maar hij is 10 kilometer van kantoor verwijdert dan kan MaestroLIVE zorgen voor communicatie, formulieren, foto's en documenten uitwisseling organiseren door een paar toetsen te drukken. Reductie van reistijd en afstand voor veldwerkers waar dan ook in het gebied.

Start met MaestroLIVE in een paar seconden en zet uw werkprocessen op in een paar minuten!

Bekijk hoe compleet MaestroLIVE werkelijk is door onze compleet omvattende, 30 dagen gratis test te gebruiken. Zet een domein op in een paar secondes en krijg toegang tot een wereld vol support en duidelijke voorbeelden.

Langer nodig dan 30 dagen? Contact het team en we organiseren dit!

Geen betaling info nodig.

de Bouw

Om geautomatiseerd vertragingen in het werkproces te voorkomen, gebruikt u MaestroLIVE om de voortgang te versnellen en te waarborgen waardoor u geld bespaart.

Winkelcentra

Plan uw onderhoudsschema, reageer snel op urgente zaken en bewaak consequent de opening- en afsluitroutines.

Wijkbeheer

Coördineer straatvegen en onderhoud zodat de leefbaarheid in de buurt verhoogd wordt en sta bewoners toe direct problemen te rapporteren in het werk/schoonmaakschema.

Wegonderhoud

Plan werk, middelen en materialen voor uw onderhoudsprojecten aan de wegen. Gebruik object management tools voor onderhoud van straatverlichting en verkeersborden.

Openbare ruimten & parken

Voorkom miscommunicatie en onduidelijkheden tussen managers en buitendienst. MaestroLIVE biedt een overzichtelijke oplossing om taken te coordineren.

Plaatselijk bestuur

Integreer naadloos het werk uitgevoerd door een 3e partij en gebruik MaestroLIVE om efficient de SLA tijden te meten.

Latest News

An update on functionality developments for the MaestroLIVE platform.

Read

This module we are particularly excited about. Think Microsoft Project, but embedded in MaestroLIVE.

Read

Blog

MobileWorks is continuously striving to improve the usability and functionality of MaestroLIVE, the latest changes are to the filter panel, multi select and actions.

Read

A guide to calculating the true cost benefit of using MaestroLIVE with some surprisingly good results...

Read

This new feature allows you to record and monitor contact related activity for building up a rich record of how you are interacting with the people in your CRM.

Read

Here are few interesting notes about BIDs starting with a little history, a high street review in the UK and some comments on the internet.

Read